9 Haziran 2014 Pazartesi

AZDILAR!.. Mehmet Necati GÜNGÖR

İKİNCİ ÇUVAL VAK'ASI!..

Mehmet Necati GÜNGÖR
Azdılar.
Azmak ne kelime, kudurdular!
Yeniden hainliğin, kahpeliğin dilini konuşturmaya başladılar.
Amaçları çok açık.
Özgürlük maskesi altında özerklik talep ediyorlar.
Bunu,
Terörist başını tezelden salıverin tehdidi ile birlikte dillendiriyorlar!
Sen aczini “barış” örtüsüyle örtmeye çalışırken,
O küstahlığını “savaş” silahıyla konuşturuyor.
Çizmeyi iyice aştılar.
Ordu karargâhının gönderinden bayrak indirtmek de ne demek?!
Pervasızlıklarını buraya kadar götürdüler.
İşte bu, ikinci çuval vak'asıdır.
Asla sindirilemez.
Sorumluları sindirse bile millet sindiremez.
Gereken neyse yapılmalıdır.
O küstahlığın bedeli neyse en ağır şekilde ödettirilmelidir.
Bunda da acizlik sergilenecekse,
İkincisine tahammül yoktur, bilinmelidir!
Acizlikleri kendilerini bağlar.
Devleti acze düşürmeleri kabul edilemez!
Bu zavallılığın,
Bu aczin,
Bu utancın
Sorumluları her kimlerse
Tasını tarağını toplayıp gitmelidirler!
Bayrak...
Bir devletin,
Bir ülkenin,
Bir milletin namusudur!
Biz onlara öncelikle namusumuzu emanet ettik.
Emanetimize halel getirdiler.
Böyle bir zilletin mazereti olamaz.
Gitmelidirler!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder