7 Şubat 2014 Cuma

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE GELEN ZAMLARIN PERDE ARKASINDA NELER VAR? OYUN İÇİNDE OYUN!....

DOĞAL GAZA VE ELEKTRİKE GELEN ZAMLARIN PERDE ARKASINDA NELER VAR?..
                                                ANAYURT ve ULUSAL HABER Gazeteleri Yazarı
                                                      Mak. Yük. Müh. Ahmet YALVAÇ
            Sevgili Anayurt ve Ulusal Haber Okurları, Doğal gaz, ve elektriğe gelen zamların ana sebebinin bütçe açığını kapatmak ve Hazineye gelir temin etmek olduğunu söyleyebiliriz. Bir de, birilerine haksız kazanç temin etmek için kılıf uydurmayı da ilave etmek lazım
           Doğal gazı daha çok ısıtma işlerinde, mutfak ta, ve elektrik üretiminde kullanıyoruz Elektrik üretimi, ve diğer maksatlı kullanımların oranını yarı yarıya diyebiliriz
            Doğal gazın en verimli kullanım alanı, ısıtma işleri, ve mutfakta kullanılmasıdır Elektrik üretiminde ise pahalı bir yöntemdir. Zira kullanılan doğal gazın toplam enerjisinin en fazla %40-42 kadarı elektrik enerjisine dönüştürülebilir Atık ısıdan da yararlanılması sonucunda toplam verim en fazla %55-60 a çıkabilir Bu husus teknik bir sorundur
            Doğal gazla elektrik üretimi pahalı bir yöntem olmasına rağmen, santralin 1-2 yılda kurulup üretime geçebilmesi, santralin maliyetinin diğer tiplere göre daha ucuz olması, işletme maliyetlerinin düşük olması gibi sebeplerden dolayı, doğal gazla elektrik üreten santrallerin sayısı her geçen gün artmaktadır.
            Doğal gaz çıkaran ülkelerde bile, doğal gazın elektrik üretimindeki payı en fazla %8-10 kadardır.
            Yüksek birim fiyat, ve alım garantisi gibi imkanların bulunabilmesi, doğal gazla elektrik üreten santraller kurmak, özel kesim için önemli bir kazanç kapısı olmuştur.
            Yolsuzluk, ya da rüşvet gibi olaylar daha ziyade üretim lisansı alma aşamasında, santral kurmak isteyen kişi, ya da şirketin lehine daha iyi şartlarla bir anlaşma yapabilmeye yöneliktir.
            Doğal gazın kullanım alanının geniş olması, KDV oranının yüksek olması, maliye için önemli bir gelir kaynağıdır. Ama temel bir tüketim malzemesi olması nedeni ile, KDV oranının %18 olması da, yanlış bir uygulamadır.
            Önceleri belediyelerin elinde olan doğal gaz dağıtım hizmetlerinin, sonrasında özel kesime ihale ile devredilmesi, doğal gazın birim fiyatını yükseltmektedir. Yolsuzluklar da, ihalenin alıcı lehine avantajlar içermesi için yapılabilir. Nihayetinde bu işte avantadan para kazanan çok kesim vardır. Bu itibarla doğal gaz birim fiyatlarının aşağılara çekilmesi çok zor bir iştir. Ve uzun soluklu bir mücadele ister.
            Bazı konularda, ve hizmetin etkinleştirilmesinde, elektrik dağıtım hizmetlerinin, ve doğal gaz dağıtım hizmetlerinin özel kesime verilmesini savunanlar olsa bile, bize gelen elektrik ve doğal gaz faturaları ile daha fazla para ödediğimiz ortada
            Elektrik, ya da doğal gaz dağıtım hizmetlerini alan firma, ihalede koydu parayı fazlası ile faturalara yansıtacaktır. Bu itibarla, bu gibi özelleştirme çalışmalarını zam olarak algılamak daha doğru bir yaklaşımdır.
           Açma, kapama, okuma,muhtelif fon kesintileri, kayıp, kaçak…vs .gibi kalemlerle faturalar kabarmakta.Açma, kapama, sökme, takma, okuma gibi uyduruk kalemlerden ne kadarının bu hizmetleri yürütenlere, ne kadarının şirkete gittiğini de bilmiyoruz.
            Ama özelleştirme çalışmaları ile birilerine çeşitli vesilelerle milyarların aktarıldığını söyleyebiliriz.
            Bu gibi ihalelerde, işin İktidar yanlılarına verildiği, ya da bu gibi grupların kayırıldığı da sıkça dile getirilmektedir. Bu da işin önemli bir boyutudur.
            2011 Yılının sonlarına doğru, televizyonlarda bazı doğalgaz dağıtım şirketlerine belirlenen sınırlar içinde zam yapma yetkisinin verildiği haberi yer aldı. Peki bu husus, zam yapma, ya da adam kayırma değil se ne dir?
            2010 Yılı verilerine göre, doğal gazın elektrik üretimindeki payı %46.5. 2011 Yılı verileri elimizde henüz yok. Ama, bu oranı % 50 kabul edebiliriz. Buradan şu sonuca varmak istiyorum:
           Daha önceki yıllardaki uygulamalardan da gördük, ve anladık, ki doğal gazın elektrik üretimindeki payı sürekli artıyor, ve artmaya da devam edecek. doğal gaza zam geldiğine, ve de geleceğine göre, elektrik de, sürekli artacak demektir
            Elektrik üretiminde, doğal gazın payının artmasını, başka bir deyişle, kömürle çalışan termik santrallerin sorunlarının çözülmemesini, ya da kapasitelerinin düşürülmesini, doğal gaz tüketimini artırmaya yönelik senaryolar olarak kabul edebiliriz.
            Eğer, elektrik birim fiyatları ucuzlatılsa, doğal gazla, ya da petrol menşeli yakıtlarla yapılan bir
çok işleri elektrikle yapmak mümkün.
           Doğal gaza, ve elektriğe gelen zamların perde arkasında neler var başlığı altında; elektrik, ve doğal gazın niçin pahalı olduğunun nedenlerini de ortaya koymaya çalışacağız.
            Bilmeyenler için burada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben enerji uzmanı bir Yüksek Mühendisim. Ve Türkiye nin enerji sorununu çözmeye talibim.
            Anayurt Gazetesinde yazmaya 3 / 10 / 2010 Tarihinden itibaren başladım. İlk makaleler, Türkiye nin Enerji Sorunu ve Çözüm Önerileri başlığını taşıyordu Bu başlık altında, hidrolik santraller; HES ler, termik santrallerden kaynaklanan sorumlar, ve çözüm önerileri, elektrik fiyat analizleri de dahil olmak üzere bir çok konuya değindim. Bir de gerek bu yazılarım da, gerekse Televizyon Programlarında, elektik birim fiyatlarıının % 50 ucuzlatılabileceğine işaret etmiştim. Aslında böylesine bir indirim oranını benden başka telaffuz eden birisine, bu güne kadar hiç rastlamadım. Bu itibarla bunun teknik hesapları da bana ait.
            Bunu söylerken de, Özel Kesimden alınan elektriğin ne birim fiyatında, ne de miktarında bir azaltma ön görmemiştim Devletin santrallerinde üretilen elektrik, Özel Kesimin ürettiği elektriğe nazaran 3, 86 kat daha pahalı olduğundan, sorunun çözümünü Kamu Payının artırılmasında görmüştüm
            Ben, Devlete elektrik satmak için kredi ile doğal gazlı santral kuran çok sayıda işadamı biliyorum Eğer, bu gibi firmalardan elektriğin birim fiyatında bir indirim yaparsanız, ya da miktarını düşürürseniz, o zaman firma iflasları yaşanabilirdi. Bu bakımdan kimse ürkmesin diye, ilk başta böyle bir öneri de bulunmadım. Ve sorunun düzeltilmesinde sadece Kamu santrallerinin katkısını sürece dahil ettim. Tabiî ki, eğer doğal gazı ucuzlatmak imkanı olursa, elektrikte toplam ucuzlama %70-80 olabilir Böle bir durumda bütün ekonomik veriler sihirli değnek gibi çok hızlı bir şekilde iyiye doğru gider.
            İşte ben bu yazında, doğal gazın niye öyle çok pahalı olduğunu, ve nasıl ucuzlatılabileceğini de ortaya koymaya çalışacağım
            Kimse, Doların değeri yükseliyor da , onun için doğal gaz faturaları kabarık geliyor demesin.!
           TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ NEDEN PAHALI?
            İran ile de bağlantımız var ama, biz doğal gaz ihtiyacımızın büyük bir kısmını Rusya dan karşılıyoruz. Önceleri, Bulgaristan dan ayrılan bir hatla, Rus doğal gazı Türkiye ye giriş yapıyordu, sonradan Karadeniz in altından döşenen bir hattan da gaz girişi başladı.
            Rus doğal gazı,Bulgaristan dan sonra bir hatla, diğer Avrupa ülkelerine uzanıyor. Biz doğal gazı pahalıya mı, ucuza mı alıyoruz sorusunu cevaplayabilmek için, bizimle aynı hattan beslenen, ama Rusya ya bizden daha uzakta olan ülkelerdeki gaz fiyatları ile bir mukayese etmek istiyorum
            2500-3000 Kilometre fazladan doğal gaz boru hattı döşemek, ve doğal gazı bu mesafeye istenilen basınçta ulaştırabilmek öyle kolay bir iş değil. Belli noktalara istasyonlar kurmak, personel istihdam etmek zorundasınız. Bunlar ilave büyük masraflar Demek istediğim husus şudur:
            Eğer, İspanya bizden doğal gazı daha ucuza alıyorsa, biz çok pahalıya alıyoruz demektir. Fransa, Lüksenburg,  İsvicre,Yunanistan bizden daha ucuza gaz alıyorsa, biz çok pahalıya alıyoruz demektir.
           Eğer, aynı hattan beslenen başka bir Avrupa ülkesi, bizimle aynı fiyattan alıyorsa, ya da 1-2 Cent gibi az bir farkla bizden fazlaya alıyor sa,biz onlardan daha pahalıya alıyoruz demektir.
           Eğer,bizdeki ilave vergi, ve fonlar, ya da masraflar fazla da ondan pahalı gibi bahaneler hiç kabul edilemez Kim yetkili ise, bunu Halkınıza birilerinin anlatması lazım…!
            Mukayese yapmak, bir fikir sahibi olmak açısından, Dünya Enerji Konseyinin hazırladığı listeden bazı ülkelerde evlerde kullanılan doğal gaz fiyatlarından örnekler sunmak istiyorum.
            2O08 Yılının son çeyreğinde İspanya da 13.8 Cent, Fransa da 15 Cent,İsviçre de 9.9 Cent.Macaristan da 16.7 Cent, Yunanistan da 8.3 Cent.Türkiye de 15.3 Cent
            Bu saydığım ülkelerde endüstriye verilen doğal gaz, evlere verilenden daha ucuz. Türkiye de ise endüstriye verilen doğal gaz, evlere verilenden daha pahalı.18.6 Cent.
            Endüstriye verilen doğal gazın daha pahalı olması, elektriğin niçin pahalı olduğunun nedenlerinden biri
            Bazıları, doğal gazın pahalı olmasını, eski başbakanlardan Sayın Mesut YILMAZ a bağlıyor ise de, ben bu mazereti doğru bulmuyorum. Diyelim ki, bu iddia doğru.
Önerim şu:
           Bunu açıklamaya kim yetkili ise, densin ki bu sorunların müsebbibi Sayın Mesut YILMAZ dır. Eğer durum bu ise, Sayın Mesut YILMAZ hakkında dava açılsın ve gereği yapılsın.
            Bir araştırmanın sonucunu da sizlerle paylaşmak istiyorum Doğal gaz fiyatları, Portekiz de, İngiltere de, Japonya da çok ucuz. Bana söyledikleri husus şu:
           Amerika Birleşik Devletleri önceden büyük bir doğal gaz alıcısı idi. Geliştirdiği yeni tekniklerle, işletilmesi çok zor olan yataklardan doğal gaz çıkarmaya başladı, ve bu itibarla, alıcı konumundan çıkıp, üretici konumuna geçti
           Bu sebepten, başta Kuveyt, Katar gibi körfez ülkelerinin elinde bol miktarda sıvılaştırılmış gaz bulunduğu, ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz da da ucuzlama olduğu belirtilmektedir. Dolayısı ile de Yetkililere, ve siyasilere önerim şudur:
           Mazeret beyan etmek, laf üretmek yerine alternatif kaynaklara da yönelinirse, daha ucuza gaz temin etmek imkânı da ortaya çıkabilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder